Personuppgiftspolicy

Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi på Skövde Bil Optimering värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter högsta möjliga dataskydd. Nedan beskriver vi tydligare vilka uppgifter vi tar fram om dig, hur dessa behandlas samt uppgifter om dina rättigheter.

Om du har frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på: info@sboptimering.se

INFORMATIONSINSAMLING

Vi på SB Optimering AB samlar in en del information om dig och ditt fordon för att kunna erbjuda så bra service och så bra optimeringar som möjligt. Nedan ser du en lista över informationen som vi kan hämta in om dig:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Ev. företagsnamn
 • Ev. Personnummer och ev. organisationsnummer
 • Adress och fakturaadress
 • E-postadress Telefonnummer
 • Orderinformation: orderhistorik, information om beställda varor
 • Registreringsnummer på fordonet
 • Chassi/VIN nr
 • Kundens, dvs. din beskrivning om bilens skick och servicehistorik.

Målet med informationsinsamlingen om dig och ditt fordon är för att vi ska kunna

 • Boka tid och plats för optimering/leverans av tjänst och/eller produkter
 • Utföra optimering
 • Hantera supportärenden och svara på dina frågor
 • Upprätthålla garantiåtaganden
 • Korrigera optimering
 • Återställa fordon till original

Behandlingar som utförs baserat på den information vi samlar in är

 • Undersöker teknisk möjlighet till optimering och om vi optimerat ditt fordon tidigare
 • Undersöker var smidigaste platsen för optimering är för dig
 • Kontakt med dig inför optimeringen och koordinering med optimeringsplats
 • Säkerställa att du är vår faktiska kund
 • Genomför behovsanalys för att skapa en skräddarsydd optimering åt dig
 • Vid återbesök kontrolleras vår registrerade kundinformation mot nuvarande ägare samt fordonsinformation
 • Förbättra användarupplevelsen och öka säkerheten på hemsidan