OM SKÖVDE BIL OPTIMERING

Vi startade med motoroptimeringar 2021 under namnet SB Optimering, 2022 flyttade verksamheten in i en helt unik och nybyggt lokal. Företaget började expandera innan inflyttningen och byggde en stor kundkrets. Idag är företaget expanderat på marknaden och finns i Västra Götaland.

SKRÄDDARSYDDA MOTOROPTIMERINGAR

Vi frågar alltid dig vad du har för förväntningar och behov när du lämnar bilen hos oss för optimering. Vad fick dig att vilja optimera bilen? Vill du ha ökad prestanda och körglädje med lägre bränsleförbrukningen och mindre utsläpp av miljöskadliga ämnen? Är du ute efter mer kraft på låga varvtal för att kunna ligga på en högre växel även i motlut? Vi kan alltid anpassa optimeringen efter dina behov därför kallar vi det för skräddarsydd motoroptimering.